Su Arıtma Kimyasalları

Koagülant ve Renk Giderici

Partiküller arasındaki itmeyi azaltan, nötralize eden veya tersine çeviren tuzların destabilasyonu sağlayan ve özellikle endüstriyel atık suları renksizleştirmek ve çeşitli parametreleri gidermek için hazırlanmış özel ürünlerdir.

BC 100, BC 101, BC 102

Flokülant – Polielektrolit

Suda çözünmüş halde ve askıda bulunan katı maddelerin çökelmesini ve bu şekilde sudan uzaklaştırılmasını sağlayan kimyasal arıtma tesislerinde, uygun ph aralığında atık suya ilave edilen toz anyonik, katyonik veya amfoterik polimerler.

CK PAM 23 A, CK PAM 34 A, CK PAM 56 A, CK PAM 90 K, CK PAM 100 K,  CK PAM 01 AMP