Drenaj ve retansiyon Kimyasalları

Drenaj Kimyasalları

POLYDREN CK

Toz Polimer Retansiyon Kimyasalları

CK RET 80 K, CK RET 100 K, CK RET 34 A

Emulsiyonlar

CK EML 40 K, CK EML 45 K