Sorry, no posts matched your criteria.

جرن کیمیا کیست؟

شرکتمان در سال 2007 در زمینه تدارک مواد شیمیائی کاغذ و سرویس فنی در شهر ازمیر آغاز به فعالیت نموده و بهمراه نمایندگی شرکتهای پیشرو متعددی در خارج از کشور در سال 2010 در شهر ازمیر / برنووآ آغاز به تولید نیز کرده است.

محصولاتمان

شرکتمان در سال 2007 در زمینه تدارک مواد شیمیائی کاغذ و سرویس فنی در شهر ازمیر آغاز به فعالیت نموده و بهمراه نمایندگی شرکتهای پیشرو متعددی در خارج از کشور در سال 2010 در شهر ازمیر / برنووآ آغاز به تولید نیز کرده است.

مواد شیمیائی کاغذ و مقوا

مواد شیمیائی کاغذ و مقوا

مواد شیمیائی عایقبندی آب

مواد شیمیائی عایقبندی آب

مواد شیمیائی ماده افزودنی بتون

مواد شیمیائی ماده افزودنی بتون

جهت دریافت اطلاعات در رابطه با محصولاتمان و یا دریافت پیشنهاد