تماس

اطلاعات تماس با ما

افیس:

محله کاظم دیریک، کوچه 375، پلاک 18
طبقه 2، واحد 204، مرکز تجاری پیرامیت
ازمیر- برنووآ 35100

تولید:

محله یونس امره، کوچه 6/7408
پلاک آ/40، پینارباشی
ازمیر- برنووآ 35060

برای تعریف مسیر کلیک کنید.

تلفن: 902324615713+
فاکس: 902324615732+
ایمیل: info@carankimya.com

تماس با ما

تماس با ما