جرن کیمیا به نمایشگاه برگزار شده در زمینه کاغذ، Tissue ، و کنورتینگ در ایام 21 الی 23 سپتامبر 2014 در دوبی مشارکت کرد.

جرن کیمیا به نمایشگاه برگزار شده در زمینه کاغذ، Tissue ، و کنورتینگ در ایام 21 الی 23 سپتامبر 2014  در دوبی مشارکت کرد.

در این نمایشگاه فرصت ملاقات با نمایندگان داخلی و خارجی زمینه های متعددی بدست آمد. در این نمایشگاه نمایندگیهای شرکتهای رویس، مار، لمبرتی، کارگیل، استینر و تچلاب سیستم که نمایندگیهای آنها را جهت بازارهای ترکیه، خاورمیانه و روسیه عهده دار شده ایم در غرفه شرکتمان تمثیل شدند.