سازمانی

جرن کیمیا کیست؟

  • شرکتمان در سال 2007 در زمینه تدارک مواد شیمیائی کاغذ و سرویس فنی در شهر ازمیر آغاز به فعالیت نموده و بهمراه نمایندگی شرکتهای پیشرو متعددی در خارج از کشور در سال 2010 در شهر ازمیر / برنووآ آغاز به تولید نیز کرده است.

  • شرکتمان در سال 2013 آغاز به تولید رنگ قلیائی برای صنعت کاغذ کرده و شرکت مواد شیمیائی روک را در ساختار خود احداث کرده است.

  • در سال 2015 تاسیسات ازمیر را به محل جدید در پینارباشی انتقال داده و حجم تولید خود را بهمراه سرمایه گزاریهای جدید از 6.000 تن/ سال به 40.000 تن/ سال ارتقاء داده است.

  • در سال 2015 تاسیسات توزلا را به مجموعه خود افزوده و با افزودن مواد شیمیائی ساخت و ساز به دامنه تولیدات خود به توسعه یافتن ادامه داده است. 

  • با ادامه دادن به سرمایه گزاریهای خود در تاسیسات توزلا / استانبول با راکتور شیشه جدید حجم تولید خود را از 25.000 تن/ سال به 40.000 تن/ سال ارتقاء داده است.

  • بدین ترتیب در مجموع به حجم تولید 80.000 تن/ سال دست یافته است.

  • خانواده جرن کیمیا با پرسنل فنی مجرب خود به توسعه دادن ادامه داده و به ارائه دادن راهکار مرغوب به شرکاء خود در زمینه های کاغذ و مقوا شیاردار، تصفیه آب، ساخت و ساز و عایقبندی ادامه میدهد.

محصولاتمان

شرکتمان در سال 2007 در زمینه تدارک مواد شیمیائی کاغذ و سرویس فنی در شهر ازمیر آغاز به فعالیت نموده و بهمراه نمایندگی شرکتهای پیشرو متعددی در خارج از کشور در سال 2010 در شهر ازمیر / برنووآ آغاز به تولید نیز کرده است.

مواد شیمیائی کاغذ و مقوا

مواد شیمیائی کاغذ و مقوا

مواد شیمیائی عایقبندی آب

مواد شیمیائی عایقبندی آب

مواد شیمیائی ماده افزودنی بتون

مواد شیمیائی ماده افزودنی بتون

جهت دریافت اطلاعات در رابطه با محصولاتمان و یا دریافت پیشنهاد