مواد شیمیائی مقوا شیاردار

مواد شیمیائی مقوا شیاردار

این صمغ، ماه افزودنی چسب میباشد که در دستگاه مقوا افزایش سرعت را تامین کرده و مقاومتلوحه وقوطی ها و ویژگی مقاومت نم را افزایش میدهد.

CK FAST 92, BC 200, BONDCORE BL 1,
BONTITE 345, CK AST 40

بوراکس  مایع

سری کالای تولید شده بجای پودر بوراکس میباشد که استفاده آن بعلت مضرات انسانی در کشورهای متعددی ممنوع شده و سهولت استفاده را تامین میکند.

DEKATLON CK LIQ, DEKATLON CK DIS, DEKATLON CK WET, DEKATLON CK PLUS