گردگیرها

گردگیرها

محصولات گردگیر تولید شده از طرف شرکتمان خواه در تولید دستمال کاغذی برای اماکن پر از گردو غبار (tissue) و خواه در کاغذهای گرافیک با میزان ضخامت بالا باموفقیت استقاده گردیده میشود. 

CK DUST 75XXX