Caran Kimya became one of the sponsors of the Tissue World seminar in Istanbul in September 2014.

Caran Kimya Eylül 2014 yılında İstanbul’da Düzenlenen Tissue World semineri sponsorlarından biri oldu.